Najzanimljiviji sajt Balkana

vizualizacija crna rupaNASA je objavila novu vizualizaciju crne rupe u kojoj je ilustrovala kako njena gravitacija iskrivljuje svetlost i prostor-vreme zbog čega njen disk vidimo izobličeno kao da ga posmatramo u nekoj kući ogledala u zabavnom parku...

Vizualizacija prikazuje simulaciju izgleda crne rupe i njenog akrecijskog diska, odnosno zagrejane tvari koja u nju upada. Ekstremna gravitacija crne rupe savija svetlost različitih delova diska i prikazuje iskrivljenu sliku same crne rupe.Oko nje vidimo ono šta je iza nje plin koji je najbliže crnoj rupi kruži oko nje skoro brzinom svetlosti, dok se vanjski slojevi kreću nešto sporije. Kada posmatramo crnu rupu iz bočne perspektive, leva strana diska čini nam se sjajnijom od desne. To je zato što se užareni plin na levoj strani diska kreće u našem smeru tako brzo da efekt Ajnštajnove teorije relativnosti pojačava njen sjaj. Suprotno vredi za desnu stranu, gde plin koji se udaljava od nas izgleda tamniji. Te asimetrije nestaje kada crnu rupu gledamo tačno "u lice" jer se iz te perspektive nijedan materijal ne kreće duž naše vidne linije, odnosno prema nama ili od nas.
vizualizacija crna rupa opis                               MNOGO VEĆU UVEĆANU SLIKU  uz opis (na engleskom) iz gore navedenog teksta možete videti  na slici NASA ovde 

Gravitacija uz samu crnu rupu toliko je snažna da iskrivljuje svetlost obližnjeg plina u akrecijskom disku tako da mi njegovu suprotnu stranu, onu koja se zapravo nalazi iza crne rupe, vidimo kao da je okružuje i stvara oko nje prsten svetlosti.

Taj takozvani 'fotonski prsten' sastoji se od više linija, koje progresivno postaju sve tanje i tamnije. Budući da je ovdje simulirana sferična crna rupa, fotonski prsten izgleda gotovo kružno i identično iz bilo kog ugla gledanja. Unutar fotonskog prstena nalazi se sena crne rupe.

Horizont događaja je nevidljiva granica oko crne rupe iza koje se više ništa, pa čak ni svetlost, ne može otrgnuti njenoj privlačnoj gravitacijskoj sili.

"Ovakve simulacije dobro prikazuju šta je Ajnštajn mislio kada je rekao da gravitacija iskrivljuje prostor i vreme", rekao je kreator ove vizualizacije, astrofizičar Jeremy Schnittman sa NASA-inog instituta NASA Goddard Space Flight Center.

"Do nedavno, vizualizacije crne rupe oslanjale su se samo na naše proračune i maštu. Nikad nisam pomislio da će biti moguće zasita videti pravu crnu rupu", dodao je.


Podsećamo vas da je u aprilu ove 2019.godine Event Horizon Telescope objavila je prvu fotografiju crne rupe u istoriji čovečanstva Pomoću više radioteleskopa kreirala je virtuelni teleskop veličine naše planete Zemlje i snimila senu ili siluetu crne rupe u središtu galaksije M87.
                                                         SLIKA PRAVE CRNE RUPE april 2019
U središtu obiju simulacija (NASA-ina i Luminetova) vidimo crni krug. Radi se o horizontu događaja, mestu gde prema nama, ili bilo gdje drugo, više ne može pobeći elektromagnetsko zračenje - svetlost, radio talasi, X-zraci itd. Mi tamo registrujmo prazninu, crno područje, jer do nas iz tog dela ništa ne dopire.

Preko te praznine, odnosno siluete crne rupe, vidimo kako se vrti disk materijala koji u nju upada. Taj disk stvara tako intenzivno zračenje da ga možemo registrovati našim teleskopima, kao što smo to uspeli s prvom snimkom crne rupe u galaksiji M87

Na obje simulacije možemo vidjeti i fotonski prsten, savršen svjetlosni obrub oko horizonta događaja i svjetlost koja se širi oko njega. Kao što smo već objasnili, ta svetlost zapravo dolazi iz akrecijeskog diska iza crne rupe; ali gravitacija je toliko snažna, čak i izvan horizonta događaja, da iskrivljuje prostor-vrijeme te mi taj disk vidimo kao nešto što okružuje crnu rupu.

Pogledajte video:
Zbog novonastale situacije u svetu sa Koronom, smanjene su vesti o zanimljivostima na svetskim portalima , pa tako i na našem sajtu .Veoma teško doći do nekih novih dnevnih zanimljivosti Hvala na razumevanju.Hvala što nas čitate i podržavate naš sajt
Dodaj komentar
Pročitajte još zanimljivosti...

3 najnovija naslova

Šta je nauka?

Nauka je sistem sređenih i sistematizovanih znanja o nama i (materijalnom i nematerijalnom) svetu koji nas okružuje. To je obimna i opsežna grupa informacija i o nekom subjektu, ali se ta reč posebno koristila za informacije o fizičkom univerzumu. Pojam nauke odgovara grč. pojmu ἐπιστήμη, epistḗmē, lat. scientia, engl. science.

Pratite nas na....
Twitter icon1
Pridružite nam se i na Fejsbuku...

GM IZRADA SAJTA BANERbaner1