Najzanimljiviji sajt Balkana

ljudski mozak
Švajcarski naučnici i stručnjaci IBM su objavili da su u ljudskom mozgu otkrili "strukture" koje postoje u 3, 5 pa čak u 11 dimenzija odnosno našem mozgu postoji višedimenzionalni univerzum!....

 Matematičke metode algebarske topologije su pomogle istraživačima naučnicima....da pronađu strukture i višedimenzionalne geometrijske prostore u moždanim mrežama.


Prema rečima stručnjaka, nova studija je dokazala da se u ljudskom mozgu nalaze strukture i oblici koji imaju i do 11 dimenzija.Procenjuje se da se u ljudskom mozgu nalazi neverovatnih 86 milijardi neurona, sa nekoliko veza od svake ćelijske mreže u svakom mogućem pravcu, formirajući super-ogromnu ćelijsku mrežu koja nas nekako čini sposobnima za razmišljanje i svest, izveštava Science Alert.

Međunarodna grupa naučnika okupljenih oko projekta "Blue Brain" je dobila rezultate koje nikada ranije nisu videli u svetu neuronauke, kaže se u studiji objavljenoj u časopisu"Frontiers in Computational Neuroscience" Ovaj tim je uspeo da pronađe strukture u mozgu koje predstavljaj višedimenzionalni univerzum, otkrivajući prvi geometrijski dizajn neuronskih veza i kako one reaguju na stimulanse.

Naučnici su koristili detaljne tehnike kompjuterskog modeliranja kako bi shvatili kako se tačno ljudske moždane ćelije mogu organizovati kako bi izvršile složene zadatke.

Istraživači su koristili matematičke modele algebarske topologije kako bi opisali strukutre i multidimenzionalne geometrijske prostore u moždanim mrežama. U studiji je naznačeno da se strukture formiraju u isto vreme kada su prepletene u “savezu“ koji generiše preciznu geometrijsku strukturu.


Henri Markram, neuronaučnik i direktor projekta "Blue Brain" u Lozani u Švajcarskoj, je rekao: “Pronašli smo svet koji nikada nismo zamišljali. Postoji više desetina miliona ovih objekata čak i u manjem delu mozga, kroz sedam dimenzija. U nekim mrežama smo čak našli strukture i do 11 dimenzija."ljudski mozak nervi
Kako su istakli stručnjaci, svaki neuron unutar našeg mozga može se povezati sa susednim, na određeni način da formira objekat sa složenim vezama. Interesantno, što se više neurona pridruži grupi, više dimenzija se dodaje objektu.

Koristeći algebarsku topologiju, naučnici su mogli da modeliraju strukturu unutar virtuelnog mozga, generisanog pomoću kompjutera. Nakon toga, naučnici su izvršili eksperimente na stvarnom moždanom tkivu kako bi potvrdili rezultate.

Oni su 2015-te uspeli da naprave model malog - veličine samo 0,3 mm3 - dela somatosenzorne kore mozga. Takav delić kore mozga naziva se „stubićem“ i sadrži neurone koji su povezaniji međusobno nego li sa okolnim neuronima.

Da bi napravili model jednog takvog „stubića“ morali su da snime aktivnost 14.000 neurona i da opišu 8.000 neuronskih veza.Koliko je to mnogo, svedoči i činjenica da su se mogućnosti superkompjutera Blue Gene zamalo pokazale nedovoljnim za simulaciju svake sinoptičke veze. A u čovekovom mozgu je takvih veza 10 11 - 10 13.

Ran Levi sa Univerziteta u Aberdinu, koji je radio na ovoj studiji, je rekao:
"Pojava visokodimenzionalnih šupljina kada mozak obrađuje informacije znači da neuroni u mreži reaguju na stimulanse na izuzetno organizovan način."

"To je kao da mozak reaguje na stimulans gradnjom, zatim razbijanjem kule multidimenzionalnih blokova, počevši od šipki (1D), zatim dasaka (2D), zatim kocki (3D), a zatim složenijih geometrija sa 4D, 5D itd. Napredovanje aktivnosti kroz mozak podseća na višedimenzionalni dvorac od peska koji se materijalizuje iz peska, a zatim se raspada."

Iako oblici koji su trodimenzionalni imaju visinu, širinu i dubinu, objekti koje su stručnjaci otkrili u novoj studiji ne postoje u više od te tri dimenzije u stvarnom svetu, ali matematičari su ih opisivali kao da mogu imati 5, 6, 7 ili do 11 dimenzija.!

Profesor Sis van Lejven iz KU Levena u Belgiji, rekao je za Wired: “Van fizike, visokodimenzionalni prostori se često koriste za opisivanje kompleksnih strutkura podataka ili stanja sistema, na primer, stanja dinamičkog sistema u stanju prostora.“

"Prostor je jednostavno savez svih stepena slobode koje sistem ima, a njegovo stanje opisuje vrednosti koje ovi stepeni slobode zapravo pretpostavljaju"
Dodaj komentar
Pročitajte još zanimljivosti...

3 najnovija naslova

Šta je nauka?

Nauka je sistem sređenih i sistematizovanih znanja o nama i (materijalnom i nematerijalnom) svetu koji nas okružuje. To je obimna i opsežna grupa informacija i o nekom subjektu, ali se ta reč posebno koristila za informacije o fizičkom univerzumu. Pojam nauke odgovara grč. pojmu ἐπιστήμη, epistḗmē, lat. scientia, engl. science.

Pratite nas na....
Twitter icon1
Pridružite nam se i na Fejsbuku...

GM IZRADA SAJTA BANERbaner1