Najzanimljiviji sajt Balkana

zvezda prostor vreme Jedno od predviđanja Ajnštajnove opšte teorije relativiteta je da bilo koje telo u rotaciji svojom masom povlači za sobom masu prostor vreme odnosno da nastaje “frame-dragging” (relativistički efekt koji nastaje usled rotacije nebeskih tela)...

Ovaj je efekt teško uočiti jer je zapravo neprimetan kod, relativno gledajući, manjih svemirskih objekata. Tako bi se frame-dragging koji proizvodi rotacija Zemlje mogao uočiti jedino pomoću uglovne promene u žiroskopu satelita, a koja iznosi jedan stepen svakih 100.000 godina.!


Srećom po nas, u svemiru se nalazi mnoštvo masivnijih nebeskih tela te su naučnici uspeli uočiti ovaj efekat u zvezdanom paru koji se neverovatnim brzinama vrti jedan oko drugoga. Njihove putanje teško bi protumačili astronomi iz vremena Njutona jer se one kreću u iskrivljenom prostor-vremenu te ih može jedino objasniti Ajnštajnova opšta teorija relativiteta piše The Conversation.


Pre dvadeset godina CSIRO radio teleskop Parkes otkrio je jedinstveni zvezdani par koji se sastoji od belog patuljka veličine Zemlje, ali koji je oko 300.000 puta masivniji, i radio pulsara (veličine grada, ali 400.000 puta veće mase).!

U poređenju s belim patuljcima, pulsari spadaju u sasvim drugu kategoriju. Izuzetno su gusti, a okrenu se nekoliko stotina puta oko svoje ose unutar jedne minute. Pulsar iz ove dvojne zvezde rotira se 150 puta u minuti što zapravo znači da toliko puta svake minute emitira snop radiotalasa koje možemo videti mi sa Zemlje.
zvezda prostor vremeNaučnici su iskoristili te snopove kako bi mapirali orbitu pulsara oko belog patuljka. Otkrili su da ove dve zvezde naprave krug jedna oko druge za manje od 5 sati.

Pri stvaranju binarnih zvezda obično prvo se ugasi ona masivnija stvarajući pritom belog patuljka. Pre nego što istekne vek druge zvezde, ona onda prenosi deo svoje mase na belog patuljka. Pritom se formira disk materije koji pada prema belom patuljku i koji tokom desetak hiljada godina ubrzava njegovu rotaciju sve dok se on ne počne rotirati svakih nekoliko minuta.

U retkim slučajevima poput ovog druga zvezda zna eksplodirati u supernovi, transformirajući se u pulsar. Brzo rotirajući beli patuljak povlači za sobom prostor-vreme i pritom naginje orbitalnu ravninu pulsara. Upravo su taj nagig zabeležili su naučnici i kada su mapirali njegovu orbitu.

Istraživanje je obavljeno pod imenom "Lense–Thirring frame dragging induced by a fast-rotating white dwarf in a binary pulsar system" objavljeno je u časopisu Science.

Dodaj komentar
Pročitajte još zanimljivosti...

3 najnovija naslova

Šta je nauka?

Nauka je sistem sređenih i sistematizovanih znanja o nama i (materijalnom i nematerijalnom) svetu koji nas okružuje. To je obimna i opsežna grupa informacija i o nekom subjektu, ali se ta reč posebno koristila za informacije o fizičkom univerzumu. Pojam nauke odgovara grč. pojmu ἐπιστήμη, epistḗmē, lat. scientia, engl. science.

Pratite nas na....
Twitter icon1
Pridružite nam se i na Fejsbuku...

GM IZRADA SAJTA BANERbaner1